Staat de publieke sector onwelwillend tegenover jong talent?

264px-Gartenkresse

In 2013 kopte het CBS al: “Ambtenarij kampioen vergrijzing. Werknemers bij overheidsdiensten zijn met 43,7 jaar gemiddeld het oudst.” Was de vergrijzing toentertijd al onderwerp van gesprek, nu staat het bovenaan elke HR-agenda. Want in de afgelopen twee jaar is dit alleen nog maar toegenomen. Hoe dit komt? Dat is precies wat wij (Itamar, 30 jaar / Ron, 55 jaar) ons afvragen.

Want via onze werkzaamheden bij Leeuwendaal, als trainer/adviseur, zijn wij continu te vinden in de bijzonder interessante wereld van de publieke sector. Een sector die (in principe) voortdurend in beweging is om aansluiting te vinden bij datgene wat maatschappelijk nodig is. En toch, kijkend naar de vergrijzingscijfers hierboven, lijkt de beweging naar een vitale en diverse organisatie waar een mooie mix aanwezig is tussen jong, ervaren en heel erg ervaren personeel, niet zo vanzelfsprekend. Wat zien wij als mogelijke oorzaak? Lees verder

Amsterdam Sinfonietta een zelfsturend team?

images

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1367196

Er wordt veel gesproken over zelfsturende teams. De documentaire over het Amsterdam Sinfonietta is een mooi voorbeeld. Een orkest zonder dirigent. Tijdens het leiderschapstraject vorige week uitvoering stil gestaan hoe de zelfsturing werkt. Kernwoorden zijn: afhankelijkheid, meesterschap en zingeving.  En op de achtergrond een inspirator en muzikaal geweten Lev Markiz. Hoe zit dat in jouw team?