De culturele dimensies van Hofstede.

images-1Globalisering is tot op de dag van vandaag een bekend begrip. Door allerlei technologische ontwikkelingen zijn mensen in staat om over de gehele wereld te communiceren met elkaar, zo ook in organisaties. Globalisatie, communicatie en organisaties brengen dus ook verschillende culturen met zich mee. Voor degenen die werkzaam zijn in het internationale bedrijfsleven, is het soms verbazingwekkend hoe verschillende mensen in andere culturen zich gedragen. Volgens Geert Hofstede is cultuur in de praktijk vaker een bron van conflict dan van synergie.

Om de verschillen te overbruggen is Geert Hofstede vanaf 1970 gestart met een grootschalig onderzoek binnen de organisatie IBM in 56 landen. Geert Hofstede‘s onderzoek heeft ons inzicht gegeven in andere culturen en landen, vooral de effectiviteit van interacties tussen mensen. Na meer dan 1.000 interviews, verschillende invalshoeken is het model culturele dimensies ontstaan. In eerste instantie bestond dit model uit vier dimensies, wat later is uitgebreid naar vijf. In opvolgende onderzoeken zijn deze vijf factoren voor 76 landen in kaart gebracht. Per land wordt er een score opgevoerd op een schaal van 1 tot 100 voor elke dimensie. Hoe hoger de score hoe meer de betreffende dimensie naar voren komt in de cultuur. Hieronder worden de vijf cultuurdimensies in een structuur model toegelicht.

  • KLEINE MACHTSAFSTAND VERSUS GROTE MACHTSAFSTAND
  • INDIVIDUALISTISCH VERSUS COLLECTIVISTISCH
  • MANNELIJKHEID VERSUS VROUWELIJKHEID
  • LAGE ONZEKERHEID VERSUS HOGE ONZEKERHEID.
  • KORTE TERMIJN FOCUS VERSUS LANGE TERMIJN FOCUS

KLEINE MACHTSAFSTAND VERSUS GROTE MACHTSAFSTAND

De definitie machtsafstand (Power Distance Index (PDI)) verwijst naar de mate van ongelijkheid die er bestaat – en wordt aanvaard – bij mensen met en zonder macht. Dit vertegenwoordigt de ongelijkheid (klein versus groot), maar dan in de zin van acceptatie. Bij een hoge score wordt er een grote machtsafstand geconstateerd waarbij men de conclusie kan trekken dat er een grote ongelijkheid is binnen de samenleving (cultuur). Hierbij zijn sterke hiërarchieën herkenbaar, weinig respect en gezag en te herleiden in de meeste Aziatische landen. Een lage score vertegenwoordigt een kleine machtsafstand. Hier is gelijkheid waar te nemen en is vooral te herleiden in de Europese landen.

INDIVIDUALISTISCH VERSUS COLLECTIVISTISCH

De definitie Individualisme (IDV) verwijst naar de kracht van de onderlinge banden tussen individuen in een bepaalde gemeenschap. Een hoge score vertegenwoordigt een ‘losse’ binding (gebrek aan interpersoonlijk) en weinig verdeling van de verantwoordelijkheid. Hierbij hebben individuen behoefte aan hoge waardering van de tijd en de behoefte aan vrijheid. Respect voor privacy en een beloning voor hard werken zijn ook twee kenmerken van een hoge score. Bij een lage score (meer collectivistisch) is er een sterke groepscohesie, loyaliteit en respect voor de leden binnen een bepaalde gemeenschap. De nadruk ligt op het continu ontwikkelen van vaardigheden die individuen maken tot een soort ‘goeroe’, meester of expert. Werken voor intrinsieke beloningen is ook een belangrijk kenmerk. Daarbij is harmonie belangrijker dan eerlijkheid.

MANNELIJKHEID VERSUS VROUWELIJKHEID

Deze definitie (Masculinity – MAS) verwijst naar de mate waarin een samenleving zijn waarden naleeft in de vorm van traditionele mannen- en vrouwenrollen. Bij mannen ligt vaak het accent op prestaties en succes terwijl bij vrouwen de nadruk ligt vooral op bescheidenheid, tederheid en de kwaliteit van het bestaan. Bij een hoge score zijn mannen mannelijk(hard, sterk en assertief) en vrouwen vrouwelijk (onderdanig, dienstbaar en lief). Bij lage scoren is het onderscheid niet transparant. Vrouwen doen ook mannenberoepen, er wordt veel samengewerkt en mannen mogen ook gevoelig en lief zijn. Daarbij worden krachtige en succesvolle vrouwen bewonderd en gerespecteerd.

LAGE ONZEKERHEID VERSUS HOGE ONZEKERHEID

De definitie ‘onzekerheid’ (Uncertainty/Avoidance Index – UAI) verwijst naar de mate van angst die leden in een samenleving voelen wanneer zij te maken krijgen met onbekende en onzekere situaties. Bij hoge scores worden onzekerheden vermeden via beheersing (regels en orde). Men zoekt naar de collectieve waarheid waaraan verwachtingen met een bepaalde mate van zekerheid worden gekoppeld. Bij lage scores wordt er genoten van bijvoorbeeld nieuwe evenementen en initiatieven. Men is informeel naar elkaar, verandering en risico nemen wordt geaccepteerd.

Deze dimensie richt zich op samenlevingswaarden die gebaseerd zijn op tradities en eeuwenoude waarden. Deze zijn zowel voor kort termijn als lange termijn van toepassing. Bij een hoge score zijn de volgende kenmerken waarneembaar: familie is de basis van de samenleving, hosge waardering voor onderwijs en opleiding en ouderen en mannen hebben meer gezag dan jongeren en vrouwen. Dit is vooral waarneembaar in Aziatische landen. Bij een lage score is het een hoge mate van creativiteit en individualisme. Men behandelt elkaar gelijkwaardig en helpt elkaar met het uitvoeren van de meest innovatieve plannen en ideeën.

KORTE TERMIJN FOCUS VERSUS LANGE TERMIJN FOCUS

Deze dimensie richt zich op samenlevingswaarden die gebaseerd zijn op tradities en eeuwenoude waarden. Deze zijn zowel voor kort termijn als lange termijn van toepassing. Bij een hoge score zijn de volgende kenmerken waarneembaar: familie is de basis van de samenleving, hoge waardering voor onderwijs en opleiding en ouderen en mannen hebben meer gezag dan jongeren en vrouwen. Dit is vooral waarneembaar in Aziatische landen. Bij een lage score is het een hoge mate van creativiteit en individualisme. Men behandelt elkaar gelijkwaardig en helpt elkaar met het uitvoeren van de meest innovatieve plannen en ideeën.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s