Hoe Touchable ben jij?

Het speelveld

 Er verschijnen steeds meer alarmerende berichten in de media over outsourcing van personeel waarvan het werk niet meer per sé locatiegebonden is en van taken die gedigitaliseerd kunnen worden. In de wereld die steeds sneller globaliseert en digitaliseert, nemen landen als China en India in een versnelling deel aan de mondiale economie. Dit maakt de volgende vraag voor ons actueel: wat doen wij met onze medewerkers? Want deze ontwikkelingen zijn niet zonder gevolgen. De grote internationale labels in Nederland, spelers op het mondiale speelveld, zien hun winstmarges verkleinen en zoeken naar mogelijkheden de concurrentie voor te blijven. Wat voor consequenties heeft dit voor medewerkers in Nederland? Zijn HRM’ers met deze ontwikkeling bezig?Hoe bereiden de opleidingsafdelingen van de verschillende labels zich voor om hun human capital klaar te stomen voor de globalisering? In dit artikel een eerste aanzet voor een opleidingscurriculum waarin mondiale competenties een plek hebben.

 Touchable of untouchable?
In het boek ‘The World is Flat’  beschrijft Thomas L. Friedman de globalisering aan het begin van de  eenentwintigste eeuw. Door snel internet zijn mensen over de hele wereld met elkaar verbonden. In een korte tijd zijn mensen in landen als India en China door internet aangesloten op het wereldeconomie. Iedereen met talent en doorzettingsvermogen grijpt zijn kans. Hij definieert drie fasen van globalisering: in de eerste fase waren vooral landen bezig zich meer te oriënteren op het mondiale speelveld. In de tweede fase breidde dit zich uit naar bedrijven. Nu zijn we beland in de derde fase: individuele medewerkers zijn nu aan de beurt om zich te bezinnen een plek te verwerven op de mondiale markt. Friedman onderscheidt twee type medewerkers in dit speelveld: de ‘touchables’ en de ‘untouchables’. De untouchables zijn zoals Friedman het verwoord  ‘the people whose jobs cannot be outsourced, digitized, or  automated’.
 De groep untouchables komen grofweg in twee vormen voor: de echte specialisten (hoog opgeleide medisch specialisten, onderzoekers op internationaal niveau, popsterren, etc). Zij maken ongeveer 10% van de werkende bevolking uit. De tweede categorie zijn mensen die lokaal gebonden zijn. Zij zijn ‘untouchable’ vanwege geografische oorzaken. Bijvoorbeeld: verpleegkundigen, leraren, obers, loodgieters, etc. Zij maken ongeveer 30% van de werkende bevolking uit. Het overige deel van de arbeidsreserve kenmerkt Friedman als ‘touchable’. Deze groep bestaat vooral uit de banen van de middenklasse. Bijvoorbeeld: medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, administratief personeel, etc.
 Deze groep is de gemiddelde werknemer en zij is kwetsbaar op het mondiale speelveld. Hun werk is in India en China veel goedkoper en vooral: beschikbaar, nu bijna de hele wereld online is. Hoe concurreer je tegen een Indiër die vloeiend Engels spreekt, hoog is opgeleid, bereid is om op elk moment van de dag te werken tegen een salaris dat ongeveer 10% bedraagt van de gemiddelde Nederlandse CAO? Niet dus! De vraag is dus wat deze grote groep mensen moet gaan doen om te blijven deelnemen aan de economie. Of zoals Gen Sperling, economisch adviseur van Clinton zei: “We either grow together or we will grow apart.  What will be the jobs of the new middle, and what skills will they be based on?”
 Welke vaardigheden zijn dat, zijn ze leerbaar en welke rol speelt een opleidings-afdeling hierin?
 De nieuwe banen van de middenklasse zullen zich bevinden in de sales, marketing, onderhoud en het management. Het zijn functies waarin producten en diensten worden ‘vertaald’ naar de locale markt waarvoor men werkt, onafhankelijk van de plaats van het hoofdkantoor. Werken vanuit een multiculturele discipline is daarvoor een must en talenkennis is daarvoor onontbeerlijk. Producten worden meer en meer op verschillende locaties op het mondiale speelveld geproduceerd. Het bij elkaar brengen van de verschillende onderdelen en het verkopen van het product waarin verschillende mensen uit verschillende landen betrokken zijn: dat is de baan van de toekomst voor werknemers in de middenklasse.
 
Welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? Friedman noemt gemeenschappelijke focus (geen vervreemding van het moederbedrijf), zelfdiscipline, jezelf scherp houden (employability, life long learning en aanpassen aan de eisen van de omgeving en daarin je uitdagingen en je eigen ontwikkeling zoeken. Daarbij rijst de vraag of het bestaande competentiemanagement nog wel up to date is met deze ontwikkelingen. Hoeveel medewerkers zijn zich werkelijk bewust van de toekomstkansen van hun functie. En als ze dat zijn, hebben / creëren ze de mogelijkheden om zich voor te bereiden op de toekomst?
 Ben jij touchable?
Vind het uit met deze test. Heb je meer dan vier punten, dan is het antwoord onbetwist ‘ja’! De antwoordensleutel vind je in de voetnoot onderaan[1].
 
  1. 1.    Mijn werk is makkelijk te digitaliseren
Ja/nee
  1. 2.    Ik heb mijn vak geleerd en sinds ik van school ben is er weinig bijscholing voor nodig geweest.
Ja/nee
  1. 3.    Ik spreek naast Nederlands ten minste twee andere talen.
Ja/nee
  1. 4.    Er zijn geruchten dat mijn werk geoutsourced wordt.
Ja/nee
  1. 5.    Mijn werk is niet aan een plaats en land gebonden.
Ja/nee
  1. 6.    Ik heb unieke talenten die onmisbaar zijn voor de organisatie.
Ja/nee
 Wat moeten opleidingsafdelingen zich hiervan aantrekken?
Een goede werkgever zal in de toekomst zijn opleidingsafdelingen de opdracht geven om programma’s te ontwikkelen om de mondiale vaardigheden en competenties van hun medewerkers op peil te houden. Meer daarover in het vervolgartikel: Opleiding in mondiale competenties.
 

[1] 1. Ja: 1 punt. 2. Ja: 1 punt. 3. Nee: 1 punt. 4. Ja: 1 punt. 5. Nee: 1 punt. 6. Nee: 1 punt.(Lage score untouchable hoge score touchable)
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s